Ο καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για τις επόμενες μέρες

Μέλη Συλλόγου

  1. Μέλη του Συλλόγου γίνονται ο ένας ή και οι δύο γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που φοιτούν στο 2ο Νηπιαγωγείο Αριδαίας.
  2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνει μέρος στις συζητήσεις και ψηφοφορίες, να εκλέγει και να εκλέγεται και γενικά να συμμετέχει στις δραστηριότητες του Συλλόγου.
  3. Το μέλος που παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς του Συλλόγου, διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.
  4. Παύουν να είναι μέλη του Συλλόγου: α) όσοι το ζητήσουν με γραπτή δήλωσή τους στο Δ.Σ. β) όσοι καθυστερούν τη συνδρομή τους πάνω από ένα χρόνο και μετά από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ειδοποίησή τους από το Δ.Σ. του Συλλόγου και γ) όσοι δεν είναι πλέον γονείς ή κηδεμόνες μαθητών που φοιτούν στο σχολείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Best viewed with Google Chrome - Mozilla Firefox

Copyright © 2013 'Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του 2ου Νηπιαγωγείου Αριδαίας'. All Rights Reserved.